Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Zadania i kompetencje

Podstawowy zakres obowiązków obejmuje:

 • wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych dla potrzeb Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji oraz dbałość o terminowe załatwianie spraw,
 • prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad,
 • gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie oraz przechowywanie dokumentacji procesu kształcenia,
 • sporządzanie i wydawanie na podstawie posiadanej dokumentacji procesu kształcenia zaświadczeń dotyczących między innymi przebiegu studiów, stanu odbytych studiów, itp.,
 • wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych.
Zadania szczegółowe określa Regulamin Organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instrukcja Kancelaryjno-Archiwalna Uniwersytetu.
Sekcja ds. dokumentacji procesu kształcenia
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 10
(68) 328 31 07, 789 442 015
w3archiwum@uz.zgora.pl
Godziny przyjęć interesantów:
 • Poniedziałek: 10.30 – 13.30
 • Wtorek: 10.30 – 13.30
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 10.30 – 13.30
 • Piątek: 10.30 – 13.30