Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Zadania i kompetencje

Do podstawowych zadań i kompetencji dyrektora Archiwum należy:

  • organizowanie i koordynowanie prac Archiwum,
  • współpraca z Archiwum Państwowym,
  • współpraca z archiwami szkół wyższych, archiwami kościelnymi i organizacjami archiwalnymi,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie opieki nad dokumentacją i odpowiedniego jej przygotowania w celu przekazania do Archiwum,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego Uniwersytetu.