Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]

Formularze

 1. Wzór opisu teczki aktowej
 2. Wzór opisu teczki akt osobowych pracownika
 3. Wzór spisu spraw
 4. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji aktowej
 5. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji technicznej
 6. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego akt osobowych studentów
 7. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego akt osobowych pracowników
 8. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przekazanej ze składu chronologicznego
 9. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych
 10. Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu
 11. Wzór karty udostępnienia akt z Archiwum
 12. Wzór wniosku o wycofanie dokumentacji z Archiwum
 13. Wzór karty zastępczej
 14. Wzór matryki sprawy

Akty prawne

 1. Zarządzenie numer 98 zmieniające zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego
 2. ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 29 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogó rskiego
 3. Cennik opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego
 4. Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 5. Cennik opłat za usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 6. Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 7. Uchwała nr 77 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz regulaminu organizacyjnego Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 8. Regulamin organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 9. Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Zielonogórskiego
  1. Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Zielonogórskiego
  2. Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Zielonogórskiego