Rozmiar Czcionki

Archiwum
Uniwersytetu Zielonogórskiego

[ Resetuj ustawienia kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4 ]
 • Usługi
 • Informacje ogólne
 • WERYFIKACJA WYKSZTAŁCENIA

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną dot. zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zawiesza się do odwołania obsługę bezpośrednią w biurach Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wnioski dot. wydania dokumentów można składać wyłącznie drogą korespondencyjną (elektronicznie na adres: w3archiwum@uz.zgora.pl lub pocztą tradycyjną na adres do kontaktu). Sporządzone dokumenty będą wysyłane wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

W Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przechowywane są dokumenty studentów absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przechowywane są także nieodebrane świadectwa dojrzałości oraz indeksy.

ZAŚWIADCZENIA

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza kwerendy i na podstawie przechowywanej dokumentacji procesu kształcenia wystawia byłym studentom następujące zaświadczenia i dokumenty:

- zaświadczenie o studiach do celów emerytalno-rentowych,
- zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
- zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
- sporządzenie wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin do celów uznania kwalifikacji pedagogicznych,
- zestawienie osiągnięć studenta (karta przebiegu studiów),
- oraz inne zaświadczenia dotyczące odbytych studiów.

Archiwum UZ wystawia zaświadczenia i dokumenty dotyczące wyłącznie przebiegu studiów. Po zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) zależy zwracać się do Działu Osobowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy wypełnić odpowiedni wniosek. Formularz wniosku można pobrać w siedzibie sekcji ds. dokumentacji procesu kształcenia lub wydrukować z zakładki formularze.

Wypełniony i podpisany czytelnie wniosek należy dostarczyć do Archiwum UZ:

W przypadku zaświadczeń płatnych należy do wniosku załączyć dowód wpłaty określonej kwoty (zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone przez Archiwum UZ) na numer konta podany w formularzu.

Zaświadczenia wysyłane są wnioskodawcy listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wnioskodawca może je także odebrać osobiście lub upoważnić do odbioru inną osobę. Honorowane są tylko upoważnienia potwierdzone notarialnie.

ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I (LUB) INDEKSU

Przed odbiorem świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu należy skontaktować się drogą elektroniczną z pracownikiem sekcji materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej w celu potwierdzenia faktu przechowywania powyższych dokumentów w Archiwum UZ.

Odbiór świadectwa dojrzałości i (lub) indeksu jest możliwy po uprzednim rozliczeniu się z ewentualnych zobowiązań wobec Uczelni (rozliczenie obiegówki).

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego, gromadzącą, ewidencjonującą, przechowującą, opracowującą oraz zabezpieczającą i udostepniającą dokumentację wytworzoną przez wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, spełniającą jednocześnie zadania informacyjne, dydaktyczne, naukowe i usługowe.

Archiwum funkcjonuje nie tylko jako archiwum zakładowe, ale także jako archiwum historyczne, posiadając prawo do wieczystego przechowywania materiałów archiwalnych powstałych i powstających w związku z działalnością Uniwersytetu.

Archiwum realizuje między innymi zadania w zakresie:

 1. gromadzenia, zabezpieczania, porządkowania, opracowywania, ewidencjonowania i udostępniania zarówno materiałów archiwalnych, jak i dokumentacji niearchiwalnej;
 2. sprawowania nadzoru nad prawidłowym kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego Uniwersytetu;
 3. wydawania na wniosek urzędów, instytucji i osób prywatnych zaświadczeń urzędowych na podstawie posiadanych materiałów;
 4. wydawania uwierzytelnionych odpisów i reprodukcji przechowywanych materiałów;
 5. upowszechniania wiedzy o historii Uniwersytetu;
 6. prowadzenia prac popularyzatorskich w zakresie archiwistyki;
 7. współpracy przy kształceniu studentów studiujących na kierunkach związanych z działalnością Archiwum.
Archiwum wyposażone jest w pracownię naukową, w której można przeglądać, dostępne zgodnie z regulaminem, materiały archiwalne, prace dyplomowe, itp.

 

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza weryfikację wykształcenia oraz uzyskanych dyplomów w Uniwersytecie Zielonogórskim1 w odniesieniu do absolwentów, których dokumentacja została przekazana do Archiwum. Za przeprowadzenie weryfikacji Archiwum pobiera oplatę. W przypadku absolwentów, których dokumentacja nie została jeszcze przekazana do Archiwum, Państwa wniosek zostanie przekazany do właściwego Dziekanatu, który przeprowadzi weryfikację nieodpłatnie, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Za przeprowadzenie weryfikacji wykształcenia oraz uzyskanego dyplomu/świadectwa ukończenia wydanego przez Uniwersytet Zielonogórski1

pobierana jest każdorazowo opłata w wysokości 20 zł

(wpłat należy dokonywać na konto podane poniżej).

Po dokonaniu opłaty należy potwierdzenie wpłaty przesłać w formie elektronicznej na adres Archiwum. Przy czym, płatności należy dokonać dopiero po otrzymaniu z Archiwum informacji zwrotnej, że Archiwum może przeprowadzić weryfikację.

Nie jest pobierana opłata za weryfikację wykształcenia i uzyskanych dyplomów od podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych osobowych.

W celu zweryfikowania wykształcenia/uzyskanego dyplomu należy przesłać elektronicznie na adres Archiwum UZ w3archiwum@uz.zgora.pl lub pocztą tradycyjną na adres Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra następujące dokumenty:

 • skan dyplomu,
 • zakres danych do zweryfikowania potwierdzony w oświadczeniu absolwenta,
 • oświadczenie absolwenta o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych, które powinno zawierać:
 1. wskazanie adresata administratora danych osobowych, którego absolwent upoważnia do przekazania swoich danych osobowych (administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski),
 2. wskazanie podmiotu (osoby lub instytucji), który absolwent upoważnia do pozyskiwania swoich danych osobowych oraz wyraźne określenie ich zakresu,
 3. podpis osoby składającej oświadczenie, który powinien być własnoręczny i czytelny w celu uniknięcia wątpliwości, co do jednoznaczności udzielanej zgody (nie będą honorowane podpisy składane przy pomocy programów graficznych, edytorów tekstów, itp.).

Dane do dokonania płatności:

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra, Bank Millennium S.A. O/Zielona Góra

 1. nr konta dla płatności z kraju:
  88 1160 2202 0000 0000 6021 895
  z dopiskiem „Archiwum – weryfikacja”
 2. nr konta dla płatności z zagranicy:
  PL 88 1160 2202 0000 0000 6021 8954 SWIT CODE (BIGBPLPW)
  z dopiskiem „Archiwum – weryfikacja”

__________________

1 Dotyczy także weryfikacji wykształcenia i uzyskanych dyplomów w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Zielonej Górze, Politechnice Zielonogórskiej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.

 

Polityka ARCHIWUM UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO dotycząca Ciasteczek

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej archiwum.uz.zgora.pl.

Przez używanie archiwum.uz.zgora.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron archiwum.uz.zgora.pl.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Wydział Humanistyczny używa ciasteczek w różnych celach:

 • by Strony archiwum.uz.zgora.pl działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronach archiwum.uz.zgora.pl do Twoich oczekiwań i zainteresowań,
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na Stronach archiwum.uz.zgora.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron archiwum.uz.zgora.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje ciasteczek używanych na Stronach archiwum.uz.zgora.pl

Typ Ciasteczka Do czego są wykorzystywane?
Konieczne do działania stron Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron archiwum.uz.zgora.pl, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
Poprawiające wydajność Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze Stron archiwum.uz.zgora.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Stron archiwum.uz.zgora.pl
Poprawiające funkcjonalność Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jesteś, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Ci bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze Stron archiwum.uz.zgora.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Onetem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron archiwum.uz.zgora.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Stron archiwum.uz.zgora.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług archiwum.uz.zgora.pl.

Jak zmienić ustawienia cookies sprawdź tutaj.

 

Kontakt

al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20
(68) 328 31 07, 789 442 015
 w3archiwum@uz.zgora.pl
www.archiwum.uz.zgora.pl

Godziny pracy Archiwum:

 • Poniedziałek: 10.30 – 14.00
 • Wtorek: 10.30 – 14.00
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 10.30 – 14.00
 • Piątek: 10.30 – 14.00
Sekcja ds. dokumentacji procesu kształcenia
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 11
(68) 328 31 07, 789 442 015
w3archiwum@uz.zgora.pl
Sekcja materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 07, 011
(68) 328 32 39, 789 442 094
(68) 328 32 86, 789 442 122

Odwiedza nas 692 gości oraz 0 użytkowników.